Nullstill
Filter
Ferdig

-

27 Aug
Practical workshop in the topic 'Pathways and stone wall management in Historic Gardens' [+]
The two-day practical workshop will be hosted by Gunnebo House and Gardens in Sweden from the27th to the 28th of August 2024.To express your interest and receive further information about the program, accomodation, bursaries etc. please fill in the form. Check out the website https://gardenconservation.eu for more information, especially How to join our activities: https://gardenconservation.eu/ukategorisert/how-to-join-our-activities/  [-]
Les mer
Nettkurs 70 timer 13 600 kr
14 Aug
Vedlikehold, sikring av last, ruteplanlegging, service og kundebehandling, transportoppdrag og dokumentasjon, trafikkforståelse og samhandling. Godkjent hos Statens Lånek... [+]
Helse, Miljø og Sikkerhet. Kosthold, bruk av verneutstyr. Transportoppdrag og dokumentasjon. Ruteplanlegging Vedlikehold, sikring av last Teknologi – og yrkessjåførkompetanse Trafikkforståelse og samhandling med kunder, kolleger og medtrafikkanter. Service og kundebehandling. Informasjonsbehandling, dokumenter. Bærekraft.  Opptreden på skadested, førstehjelp og beredskapsplaner. [-]
Les mer
Nettkurs 70 timer 13 600 kr
07 Aug
For deg med erfaring fra lager/terminal. Husk at Fagbrev, det lønner seg! GODKJENT HOS STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING. [+]
Lager/Terminal  Transport/Distribusjon Innkjøp  Produksjon  HMS Service/Kundebehandling  Kvalitetssikring  Informasjonsbehandling [-]
Les mer
04 Jun
Practical workshop in the topic 'Ponds and fountains in Historic Gardens' [+]
The two-day practical workshop will be hosted by Paleis Het Loo, in Apeldoorn, The Netherlands, from the 4th to the 5th of June 2024. More details will be shared on our website closer to the event.  [-]
Les mer
Webinar 1 time 2 750 kr
15 May
Vi tar deg med inn i noen sjekklister og hjelpemidler for konkrete og overordnede due diligence prosesser som mangt et styre kan ha nytte av. [+]
MEDLEMSKURS: Styrets due diligence prosess (Gratis for medlemmer) Nettbasert / Ca. 45 min / "Live" med Styrekonsulent Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent – enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.   Kursinnhold: Et styre skal: organisere, kontrollere, evaluere, justere og tilpasse selskapet i forhold kritiske og viktige områder. Et styre skal forvalte verdier, herunder: søke å forutse og avdekke risiko, samt forsøke å kanalisere bort mulig risiko. Begrepet due diligence er noe mange kun forbinder med oppkjøpsprosesser, salgs- eller fusjonsprosesser. Det er imidlertid mye ved hvordan rammeverket i bunnene på profesjonelle due diligence prosesser bør være kjent for styret. Det er videre sider ved due diligence tankegangen og prosessene som styrer bør nyttiggjøre seg. Styret skal på flere og flere områder foreta aktsomhetsvurderinger (ift. bærekraft, åpenhetsloven mm.) og risikoanalyser, herunder «skaffe seg et bilde av» ulike fremtidsscenarier for virksomheten. Bli med oss på et komprimert gratis medlemskurs om «Styrets due diligence prosess».Se og hør hva vi tenker omkring dette. Vi tar deg med inn i noen sjekklister og hjelpemidler for konkrete og overordnede due diligence prosesser som mangt et styre kan ha nytte av.    [-]
Les mer
Webinar 1 time 2 750 kr
14 Mar
En emisjon kan kort beskrives som en prosess for utvidelse av selskapets egenkapital, hvilket da fører til en økning i selskapets aksjekapital. [+]
Medlemskurs: Kapitalutvidelser og emisjon - oppgaver og ansvar Nettbasert / Ca. 45 min / "Live" med Styrekonsulent   Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent – enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.   En emisjon kan kort beskrives som en prosess for utvidelse av selskapets egenkapital, hvilket da fører til en økning i selskapets aksjekapital En virksomhet søker ofte etter å få inn mer penger, gjennom å utstede nye aksjer som investorene kan kjøpe, og igjennom det da øke selskapets egenkapital. Prosessen skjer normalt ved at selskapets nye aksjer selges til en kombinasjon av nye og eksisterende aksjonærer til en forhåndsbestemt pris kalt emisjonskursen. Det er også ulike former for emisjon som; rettet emisjon, fortrinnsrettet emisjon og reparasjonsemisjon. Vi gjennomgår også fondsemisjoner som en del av kurset.  Videre tar kurset for seg tegningsinnbydelser, oversikten over informasjonen knyttet til verdipapirer, og hvilke krav som settes til disse. I tillegg lærer du om hvordan du kan hente inn mer kapital ved å benytte ulike måter for å presentere prosjektet / selskapet for investorer.   Kurset er et komprimert utdrag med detaljer hentet ut fra våre omfattende kursprogram om: Emisjon og investorpresentasjon - samt elementer fra kurset: Verdivurderinger av bedrift.    Kursinnhold: Begreper,definisjoner og forklaringer Emisjoner i Aksjeselskaper og Allmennaksjeselskaper Kort om Emisjoner i børsnoterte selskaper Nytegning av aksjer - nyemisjon Fondsemisjon Rettede emisjoner Emisjonsforberedelser Gjennomføringen av emisjonen Formelle forhold og dokumenter Litt om: Tegningsinnbydelser i praksis og investorpresentasjon Gjennom kurset går vi nærmere innom 25 konkrete forhold som kommenteres nærmere.   Kursmateriell: Det inngår ikke skybaserte filmapper med materiell og hjelpemidler for øvrig i våre GRATIS medlemskurs, men vi viser til artikler, hjelpemidler, dokumentmaler mm på medlemsportalen under kurset slik at du kan benytte deg av det i ettertid.   NB!  GRATIS for alle medlemmer i Styreforeningen.no Pris for "ikke medlemmer" tilsvarer 12 måneders medlemskap i Styreforeningen.no, regnet fra og med kursdato, for deg som ikke fra tidligere var medlem i Styreforeningen.no   Som medlem får du da full tilgang til alle medlemsfordeler fra og med dagen etter kursdato: alle typer GRATIS kurs og webinarer / medlemspris på alle andre kurs dokumentmalregister, spørsmål og svar basene, artikkelseriene mm avklaringstime hvert halvår, medlemssupport pr telefon/epost anledning til å registrere din CV GRATIS i Styrerekruttering.no ... og alle de øvrige medlemsfordelene i Styreforeningen.no   [-]
Les mer
Vikna 3 dager 6 900 kr
04 Mar
Truckførerkurs T1 og T4 inkl. modul 1.1, 2.2 og 3.2. [+]
Truckførerkurs T1 og T4 inkl. modul 1.1. Teoridelen er felles for alle truckklasser T1-T5 med løftekapasitet til og med 10 tonn. Praksisdelen krever spesifikk opplæring på den klassen en ønsker kompetansebevis for. Vi tilbyr T1 truck – Lavtløftende palletruck  og T4 truck – Motvektstruck. Innhold: Modul 1.1 Fellesdel, kran-truck - maskin. Gjennomføres med e-læring. Test ved oppmøte modul 2.2.  Modul 2.2 Teoretisk opplæring, løfte- og stablevogner for gods.  Modul 3.2 Grunnleggende praktisk opplæring. Etter å ha gjennomført modul 1.1, modul 2.2 og modul 3.2 skal deltaker også gjennomføre modul 4.2 samt praktisk prøve for å få utstedt truck sertifikatet. Modul 4.2 kan gjennomføres med en fadderordning i bedrift (20 timer kjøring) eller i regi av sertifisert opplæringsvirksomhet (14 timer). Vi har et eget 2 dagers kurs som kan gjennomføres for modul 4.2. Kurset starter rett etter at modul 3.2 er ferdigstilt. Ta kontakt ved spørsmål. [-]
Les mer
Vikna 2 dager 16 900 kr
04 Mar
Truckførerkurs T1 og T4 inkl. modul 1.1, 2.2, 3.2, 4.2 og praktisk prøve. [+]
Truckførerkurs T1 og T4 inkl. modul 1.1., praktisk modul og praktisk prøve. Teoridelen er felles for alle truckklasser T1-T5 med løftekapasitet til og med 10 tonn. Praksisdelen krever spesifikk opplæring på den klassen en ønsker kompetansebevis for. Vi tilbyr T1 truck – Lavtløftende palletruck  og T4 truck – Motvektstruck. Innhold: Modul 1.1 Fellesdel, kran-truck - maskin. Gjennomføres med e-læring. Test ved oppmøte kurssted.  Modul 2.2 Teoretisk opplæring, løfte- og stablevogner for gods.  Modul 3.2 Grunnleggende praktisk opplæring. Modul 4.2 Praktisk kjøreopplæring med avsluttende praktisk prøve  Bestått praktisk prøve gir grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for Truck T1 og T4.  Ta kontakt ved spørsmål. [-]
Les mer
Bodø 3 dager 11 000 kr
21 Feb
Krav til sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord. [+]
MÅL:Etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk førstehjelp i henhold til STCW kodens tabell A-VI/4-1FREKVENS:Gyldig i 5 årMYNDIGHETSKRAV:Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW konvensjonens regel VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/4 og tabell A-VI/4-1, krav til sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bordINNHOLD:Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til medisinsk førstehjelp i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden. [-]
Les mer
Drammen 9 360 kr
12 Feb
02 Apr
13 May
Vi tilbyr stillasbyggerkurs (5 - 9 meter). Gjennom opplæring skal man tilegne seg den grad av kunnskap om krav i lover og forskrifter som er nødvendig for å delta i selvs... [+]
Opplæringen skal gi innsikt i prinsippene om konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bygging av stillas unngås.Kursinnhold:•    Krav til opplæring•    Arbeid i høyden•    Kollektive / personlige vernetiltak•    Montering, bruk og demontering av stillas•    Systemstillaser•    Belastninger og påkjenninger•    Fundamentering•    Forankring•    Vedlikehold•    Kontroll og rapport•    Sikker jobbanalyseMålgruppe for kurset:Alle som ønsker stillasbyggerkurs (5 - 9 meter) [-]
Les mer
Virtuelt klasserom 3 timer 6 450 kr
12 Feb
12 Apr
Ett styre - mange foretak. [+]
Gjennomgående (felles) styre i konsern og grupperinger - Nettkurs (live)   I mange konsern, grupperinger og kjeder med gjennomgående helhetlig eierskap, eller med betydelig eierskap eller «bestemmende innflytelse» (lovens begrep) i selskapsstrukturen, så kan gjennomgående styrestruktur være hensiktsmessig. Særskilt kan dette fungere veldig bra der ett selskap «på topp» skal legge føringer for helheten, og datter-/underselskapene i vesentlig grad skal operere innenfor vesentlige forutsetninger som mor / topp- eller driftsselskap fastsetter.   Kursholder Karl Ibsen har vært med på å etablere og delta i en rekke strukturer med gjennomgående styrer i inn og utland. Han besitter også ulike styreverv i konsern, kjeder, grupperinger idag der denne form for organisering er testet grundig ut over tid.   Kursinnhold: Styrets overordnede ansvar for å organisere virksomheten, sikre og utvikle verdier. Hva når verdiene som skal forvaltes i praksis og operativt ligger i - og leveres fra - datter-/ underliggende kjedeselskap? Når konsepters vesentlige verdier ligger i «copy paste» - alle gjør mest mulig likt. Om selskapsstrukturer og styrearbeid på tvers av selskapsstrukturer. Lovens begrep: «vesentlig innflytelse» og praktisk utøvelse av vesentlig innflytelse i styresammenheng. Ett styre - mange foretak - «rulle ut» et fast kompetent styre som forvalter alt styrearbeid. Hvordan i praksis organisere strukturer med gjennomgående styrer? Hvordan i praksis organisere og definere styrenes oppgaver og delansvar, med presiseringer av innskrenkninger og / eller utvidelser ? Hvordan rapportere og følge opp mange selskaper i EN gjennomgående styrestruktur? Eksempler fra 4 ulike konsern / kjeder som er organisert med gjennomgående styrestruktur.   Retningslinjer for styrearbeid i konsernet: Example (Dokumentmal med eksempel) Vedtektene i mor / datterselskap som presiserer gjennomgående styrestruktur. (Dokumentmaler med eksempler) Vår analyse / evaluering ift om gjennomgående styrearbeid kan / vil fungere. (Analysemal til bruk i egne vurderinger)   [-]
Les mer
Virtuelt klasserom Hele landet 4 timer 3 950 kr
06 Feb
24 Apr
Dette kurset gir deg oversikt over funksjoner i Forma som er skapt for alle som jobber med by- og boligutvikling. [+]
NTI leverer opplæring for å forenkle og effektivisere din arbeidshverdag Årlig utdanner over 8.000 personer seg i ulike CAD- og BIM-løsninger hos NTI.Vi har mer enn 70 forskjellige kurs innen fagområdene CAD/BIM-, Industri, Prosess, Plant og Infrastruktur- og dokumenthåndtering, og i snitt har våre 100 konsulenter og instruktører mer enn 10 års erfaring med opplæring og konsulenttjenester.   Forma oppstartskurs for arkitekter, byutviklere og eiendomsutviklere  Dette kurset gir deg oversikt over funksjoner i Forma som er skapt for alle som jobber med by- og boligutvikling. Du vil etter kurset kunne analysere viktige parametere som dagslys, støypåvirkning, åpen plass, vind, termisk komfort, etc. Det vil bli gitt opplæring i funksjonene i Forma, samt en anbefalt workflow, som gir deg mulighet til fleksibel design og kontinuerlig endring av områdeforslag. Kurset er en kombinasjon av teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser. Få kontroll over design og områdeforslag med nøyaktige analyser av støy, vind, sol og mikroklima.   Skape 3D-modeller av et område og det som er rundt, ved å bruke automatiske datasett. Teste områdeforslagene og få nøyaktige analyser av over 100 kriterier. For eksempel støy, vind, sol og mikroklima. Effektivisere den tidlige planleggingen og arbeidsflyten med intuitive verktøy og generativt design.   Målsetting Målet er at du som kursdeltaker skal kunne være isand til og få kontroll over design og områdeforslag med nøyaktige analyser av støy, vind, sol og mikroklima.   Vi tror på mottoet om at «alle skal kunne analysere» og vi hjelper deg å ta i bruk verktøyet som et hverdagsverktøy. [-]
Les mer
Blomsterdalen Sola Og 1 annet sted 5 dager 21 500 kr
29 Jan
04 Mar
11 Mar
Kurs for avsendere, speditører og flyselskaps frakt- og aksepteringspersonell. [+]
Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i luftfartøy. IATA har fra og med 1.januar 2023 innført nye krav til CBTA basert undervisning. DGM er blant de første selskapene i verden som har blitt tildelt IATA CBTA Center Provider-sertifisering for kompetansebasert opplæring og vurdering (CBTA). CBTA Center of Provider-sertifisering åpner for en ny metodikk innen opplæring i farlig gods. Denne innovative, grundige og personlig tilpassede treningsmetoden vil gjøre det mulig å tilby høykvalitets, effektive og internasjonalt anerkjente CBTA-kurs. Bakgrunn Den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen har gjennom ICAO-TI-regelverket innført krav om at operasjoner som berøres av transport av farlig gods med fly skal trenes, vurderes og sikre kompetansen til personellet gjennom et såkalt CBTA-program. Det samme er innført i International Air Transportation Association (IATA) og trer altså i kraft 1. januar 2023. Hvordan påvirker det deg? Husk at utdanningskategorien forsvinner, d.v.s. det er din funksjon som avgjør hvilken opplæring du dekkes av. MERK FØLGENDE! Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at personalet er kompetent til å utføre alle funksjoner de har ansvar for før de utføres. Ytelseskrav skal analyseres og baseres på juridiske og forretningsmessige krav og skal gjøres av en kompetent person. Nye CBTA-funksjonskoder: 7.1 - tidligere kat 1 og 2 7.3 - tidligere kat 3, 5 og 6 Se for øvrig våre kursbetingelser. [-]
Les mer
Oslo 2 dager 15 900 kr
25 Jan
25 Jan
Modern Application Architecture [+]
Modern Application Architecture [-]
Les mer
Virtuelt eller personlig Bærum Hele landet 3 dager 12 480 kr
11 Dec
24 Jan
11 Mar
Kurset er for deg som skal konstruere elektroinstallasjonstegninger i Revit MEP. [+]
  Fleksible kurs for fremtidenNy kunnskap skal gi umiddelbar effekt, og samtidig være holdbar og bærekraftig på lang sikt. NTI AS har 30 års erfaring innen kurs og kompetanseheving, og utdanner årlig rundt 10.000 personer i Nord Europa innen CAD, BIM, industri, design og konstruksjon.     Revit MEP MagiCAD El Basis I   Her er et utvalg av temaene du vil lære på kurset: Introduksjon til BIM Link av Revit-modeller Koordinering av modeller Utarbeidelse av EL-installasjoner Snitt og detaljer Skjemaer og uttrekk til utprint   Dette er et populært kurs, meld deg på nå!   Tilpassete kurs for bedrifterVi vil at kundene våre skal være best på det de gjør - hele tiden.  Derfor tenker vi langsiktig om kompetanseutvikling og ser regelmessig kunnskapsløft som en naturlig del av en virksomhet. Vårt kurskonsept bygger på et moderne sett av ulike læringsmiljøer, som gjør det enkelt å finne riktig løsning uansett behov. Ta kontakt med oss på telefon 483 12 300, epost: salg@nticad.no eller les mer på www.nticad.no [-]
Les mer